Επικοινωνία


Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας

Μπορείτε να εντοπίσετε το σχολείο μας για να μας επισκεφτείτε, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω χάρτη, αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δείτε μεγαλύτερο τμήμα του χάρτη.

Ταχυδρομική διεύθυνση

Καστελλάνοι Μέσης Κέρκυρας
Τ.Κ. 49084
Κέρκυρα, Ελλάδα
Τηλ. +30 2661054404
Φαξ +30 2661054411
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Δικτυακός Τόπος:
http://lyk-kastell.ker.sch.gr
Ιστολόγιο:
http://blogs.sch.gr/lykkastk