Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας

Το Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας συμμετέχει κάθε χρόνο σε δραστηριότητες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών του. Έτσι, υπό την αιγίδα των υπεύθυνων καθηγητών πραγματοποιεί "εξορμήσεις" με τους μαθητές του σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, με σκοπό την αναγνώριση αξιών, την υιοθέτηση στάσεων και ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών υπέρ του περιβάλλοντος και του πολιτισμού από τους μαθητές του.

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, Μάρτιος 2010

Προηγούμενο Παρουσίαση Επόμενο

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, Μάρτιος 2010

Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας τον Μάρτιο του 2010.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας

Παλαιός αλλά ενεργός νερόμυλος

Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Αρχαιολογικός χώρος

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ερμηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία

Άρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)

επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

6 Απριλίου 2001 - Ζ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων

Τα δάση της Ελλάδας

Η Ελλάδα παρουσιάζει μια συναρπαστική ποικιλία φυτών και δένδρων.

  • Μεσογειακού τύπου βλάστηση που βρίσκουμε στις παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά, με ελαιώνες, εσπεριδοειδή και κυπαρίσσια.
  • Δάση από έλατα, οξιές, πεύκα και βελανιδιές που κυριαρχούν στα ορεινά της χώρας.
  • Δάση από λεύκες, πλατάνια, ιτιές, φράξα στις λίμνες και τους υγρότοπους.

Το ποσοστό επιφάνειας που καλύπτουν τα δάση στην πατρίδα μας είναι 15 - 17 %.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Σκοπός της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τη συμπεριφορά, τα κίνητρα, την υποχρέωση, αλλά και τα εργαλεία ώστε δουλεύοντας ατομικά, αλλά και συλλογικά να επιλύουν παλαιά προβλήματα και να προλαμβάνουν την εμφάνιση νέων.

Σκίουρος: από το σκιά και το ουρά, διότι στην αρχαιότητα θεωρούσαν ότι η ουρά του σκίουρου χρησίμευε πρωτίστως για να δημιουργεί σκιά.

Η ενέργεια του νερού

Από τους αρχαίους χρόνους ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε την ενέργεια του νερού για να παράγει έργο που χρησιμοποιούσε στις διάφορες δραστηριότητές του.

Η ενέργεια του νερού ονομάζεται υδροενέργεια ή υδραυλική ενέργεια. Πρώτα χρησιμοποιήθηκε η ενέργεια που παράγεται από τη φυσική ροή του νερού (κινητική ενέργεια), μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα. Η μορφή αυτή της ενέργειας χρησιμοποιήθηκε στους μύλους για παραγωγικούς σκοπούς όπως: άλεσμα δημητριακών, άντληση, παραγωγή λαδιού από τις ελιές, κ.λπ.

Οι νερόμυλοι αποτελούνταν κυρίως από μεγάλους τροχούς που είχαν πτερύγια στην περιφέρειά τους. Το νερό πέφτοντας με ταχύτητα πάνω στα πτερύγια κινούσε τους τροχούς.

Οι τροχοί αυτοί ήταν συνδεδεμένοι με μεγάλες πέτρες οι οποίες χρησιμοποιούνταν για να αλέθουν σιτηρά, για την παραγωγή λαδιού από τις ελιές, κ.λπ.

Δείτε περισσότερα...