Καθηγητές


Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας

Οι καθηγητές του σχολείου μας, σχολικό έτος 2013 - 2014

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΡΩΜΑΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΣΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΖΑΒΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ ΣΠΥΡΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΖΑΜΠΙΝΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ